شما در هر لحظه میتوانید گزارش کاملی از عملکرد ربات بگیرید گزارش روزانه و ماهیانه جذب فالوورها و میزان اثرگذاری آنها بر روی پیج شما، و شما همواره می توانید تنظیمات خود را بهینه کنید تا فالوورهای بیشتر و باکیفیت تری جذب پیج شما شوند