سیستم MFPlus به صورت 24 ساعت شبانه روز با فالو ،آنفالو ،لایک کردن دیگران و ارسال کامنت زیر پست دیگر کاربران، پیج اینستاگرام شما را بصورت هدفمند به کاربران اینستاگرام معرفی و تبلیغ میکند، تبلیغات هدفمند باعث جذب مشتری و دیده شدن محصول و کار شما در اینستاگرام میشود.همچنین با این کار درآمد شما به صورت چشمگیری افزایش پیدا  خواهد کرد.