MFPlus با آپدیت روزانه ربات افزایش فالوور و همچنین استفاده از یک آی پی اختصاصی برای هر حساب کاربری، امنیت حساب اینستاگرام شما را به طور کامل تضمین می نماید. همچنین با استفاده از ربات نیاز به دادن هیچ یوزر و پسووردی نیست و بوزرنیم و پسوورد اکانت شما نزد خودتان و در حساب کاربری خودتان باقی خواهد ماند و  ما هیچ دسترسی به آن نخواهیم داشت.