ربات MFPlus طوری طراحی شده که با تمام سلیقه ها ، با تمام سیستم ها ، و با تمام تغییرات اینستاگرام خود را وفق داده و با همه آنها سازگاری کامل دارد. ما سعی کرده ایم محیط را به گونه ای طراحی کنیم که کاربران بتوانند با آن به راحتی کار کنند و بعد از آن قابلیت های آن را افزایش دادیم تا کاربران بتوانند با هر وسیله ای حتی با تلفن همراه و تبلت آن را مدیریت کنند و تیم MFPlus همیشه یک گام جلوتر از رقبا در راستای سیاستهای اینستاگرام اقدام به ،آپدیت نرم افزار کرده تا کاربران در هنگام کار با ربات و جمع آوری فالوور به مشکل اساسی  برخورد نکنند.